Wypracowanie
Wizja Świata według Księgi Rodzaju (Stworzenie Świata i człowieka) oraz "Hymn" Kochanowskiego. W wypracowaniu wykorzystaj z interpretacji(One były na lekcji mniejsza z tym)

Licze na ocene 3 lub 4

Podpowiedzi od nauczycielki:
Wstęp: Czemu zestawione są te 2 teksty
Rozwinięcie Porównanie tekstów (przeplatane albo pierwszy nastepnie 2 tekst)
Podsumowanie: Odpowieź na pytanie z wstępu
Rozbieżność czy Podobieństwo

Licze na szybkie odrobienie tej pracy potrzeban na Poniedziałek ewentualnie Wtorek
Nasępnie potrzebowałbym aby znkło to z sieci ponieważ nauczycielka sprawdza prace w internecie

Jeśli można dodać punkty i powie mi ktoś jak zaokrągle to do 100 punktów

daje naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T21:19:37+01:00
Oba te teksty są zestawione,ponieważ w swej treści mówią o naszym Stwórcy Bogu,który sprawił,że wszystko co jest na ziemi,jak również człowiek,powstały z Jego dobroci i miłości do wszystkiego co piękne.
Bóg dał nam prawa i obowiązki,które każdy z nas powinien przestrzegać,a porządek ten wynika z tego,że człowiek chcąc żyć godnie i w dobrobycie,będzie wierny Bogu.
Bóg w obu tych utworach to hojny i wszechobecny dawca niezmierzonych dóbr,za które człowiek powinien dziękować Bogu.
Księga Rodzaju to opis powstania świata,który stworzł Bóg w siedem dni.Po kolei powstawało najpierw niebo,ziemia i światło,które oddzielone zostało od mroku;światłosć nazwano dniem,a ciemność nocą.Drugi dzień tworzenia to powstanie sklepienia niebieskiego i nieba.Gdy nastał dzień trzeci Bóg oddzielił suchą ziemie od wód,stworzył rośliny,drzewa,owoce.Nastepnego dnia podzieliłrok na pory roku,stworzył słońce i księżyc.Tak oto piątego dnia Bóg stworzył wielkie istoty morskie i ptaki.Nastałoto szósty dzień tworzenia,kiedy to stworzone zostały dzikie zwierzęta,bydło,a na koniec Bóg stworzył człowieka,któremu powierzył opiekę nad wszystkim co stworzył na ziemi.Ostatni dzień Bóg pobłogosławił i przeznaczył na odpoczynek.
W"Hymnie"następuje pochwała Jego mądrościi doskonałości,które są widoczne w harmonii istniejącego świata i praw które nim rządzą.Tu również istnieje podział na pory roku,który ukazuje życie przyrody w cyklicznie zachodzących przemianach,które to z kolei w odróżnieniu od człowieka wciąż sie odradzają.
Oba te teksty są ze sobą zestawione,ponieważ łączy je osoba naszego wielkiego stwórcy Boga,oba mówią o wielkiej miłości,w obu wyrażona jest prośba o opiekę.
Zarówno Księga Rodzaju jak i Hymn to utwory bardzo podobne do siebie,mówiące jak żyć,jak dziekować za wszystko co zostało stworzone dla nas i dla przyszłych pokoleń.
7 4 7