1 oblicz objetosc wyrazaona w decymetrach szesciennychjaka w warunkach zajmuje
a 15 moli wodoru
b 0,50253 mola metanu
c 200 moli ozonu
d 10,505 * 10 do -4

2 oblicz mase w warunkach normalnych
a 12 dm3 amoniaku
b 2,5 m3 wodoru
c 600cm3 par bromu czastoczkowego
d 25,223 dm3 argonu

3 oblicz jaka objetosc wyrazoną w decymetrach szesciennych zajmuje w warunkach normalnych
a 6,9978* 10 do 24
b 2,35 * 10 do 21
c 5,06 * 10 do 24
d 2 * 10 do 20


dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T08:11:35+01:00