Zad. 1
W którym punkcie głównej osi optycznej zwierciadła kulistego wklęsłego o ogniskowej f=5 cm należy umieścić przedmiot, aby otrzymać obraz pozorny,powiększony n=2 razy?
Wynik rachunku sprawdź na wykresie.

Zad. 2
W odległości d= 4,8 od soczewki zbierającej o promieniach krzywizn r₁= 24 cm i r₂= 16 cm oraz o współczynniku załamania światła n=1,5 znajduje się przedmiot o wysokości h= 3 m. Gdzie i jaki obraz powstaje

Zad. 3
W punktach A i B umieszczono dwa źródła światła o natężeniu i = 16 cd i I=25cd, przy czym odległość wzajemna punktów A i B była d=3,6 m. Gdzie na prostej AB leży punkt jednakowo oświetlony przez te dwa źródła światła??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T09:14:53+01:00
Zad. 1
W którym punkcie głównej osi optycznej zwierciadła kulistego wklęsłego o ogniskowej f=5 cm należy umieścić przedmiot, aby otrzymać obraz pozorny,powiększony n=2 razy?
Wynik rachunku sprawdź na wykresie.
n=2n=y/x
y=2x
/f=1/x+1/y
1/5=1/x+1/2x
1/5=2/2x+1/2x
1/5=3/2x
2x=15
x=7,5 cm
musi się znajdowac 7,5 cm od zwierciadła
Zad. 2
W odległości d= 4,8 od soczewki zbierającej o promieniach krzywizn r₁= 24 cm i r₂= 16 cm oraz o współczynniku załamania światła n=1,5 znajduje się przedmiot o wysokości h= 3 m. Gdzie i jaki obraz powstaje
h=3m
r₁= 24 cm
r₂= 16 cm
n=1,5
d= 4,8=x
1/f=(n-1)(1/ r₁+1/r₂)
1/f=(1,5-1)(1/24+1/16)
1/f=(0.5)(5/48)
1/f=5/96
f=96,5
f=19,2=0,192 m
1/f=1/x+1/y
y=?
1/0,192=1/4,8+1/y
1/y=1/0,192-1/4,8
1/y=25/4,8-1/4,8
1/y=24/4,8
y=4,8:24
y=0,2m
p=y/x=H/h
0,2/4,8=H/3
4,8H=0,6
H=0,6:4,8
?H=0,125m

Zad. 3
W punktach A i B umieszczono dwa źródła światła o natężeniu i = 16 cd i I=25cd, przy czym odległość wzajemna punktów A i B była d=3,6 m. Gdzie na prostej AB leży punkt jednakowo oświetlony przez te dwa źródła światła??

sorry nie zauważyłam 3 zadania:

i = 16 cd
I=25cd,
d=3,6 m
16/x²=25/y²
x+y=3,6

16/x²=25/(3,6-x)²
12(12,96-7,2x+x²=25x²
9x²+115,2x-207,36=0
Δ=20736
√Δ=114
x<o odrzucamy lub
x=28,8/18=1,6m
y=2m
w odl. 1,6 m od słabszego żródła i 2 m od silniejszego