Matematyka 2
Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa
Zadanie 2/130
a)Oblicz długość przekątnej kwadratu o boku 4
b)Jaką długość ma przekątna prostokąta o bokach 5 i 10?
c)Oblicz długość boku rombu o przekątnych 10 i 6
Zadanie 4
Oblicz pole prostokąta ,którego przekątna ma długość 7 cm, a jeden z boków 3√2
Zadanie 5 Bok rombu ma długość 13 cm ,a jedna z jego przekątnych ma długość 24 cm.Oblicz długość drugiej przekątnej.
Proszę o obliczenia nie same wyniki.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T09:08:33+01:00
A) bok ma 4 to przekątna a√2
czyli 4√2
b) 5² + 10² =x²
x=5√5
c)5² + 3² =x²
x=√34
zad 4
3√2² + x² = 7²
x=√31
p = a * b
p= √31 * 3√2
p= 3√62
zad 5
12² + x² = 13²
x=5

PozdrOo
2010-03-21T09:14:59+01:00
Z2
a) wzór: a√2
odp.4√2
b)5 do kwadratu + 10 do kwadratu = 25+100=125
odp. √125 = 5√5
c) 10:2=5 6:2=3
5 do kwadratu + 3 do kwadratu = 25+9=34
odp. √34

z4 (3√2) do kwadratu + x do kwadrau = 49
49-27=22
√22
√22*(3√2)=3√62
odp.3√62

z5 24:2 = 12
12 do kwadratu + x do kwadratu = 169
169-144=25
odp. √25 = 5

2010-03-21T09:29:32+01:00
Zadanie 2/130
a) 4² + 4² = c²
16 + 16 = c²
32 = c² | : √
c = 2√4
odp: Przekątna kwadratu wynosi 2√4.

b) 5² + 10² = c²
25 + 100 = c²
125 = c² | : √
c = 5√5
odp: Przekątna tego prostokąta to 5√5.

c) 10² + 6² = c²
100 + 36 = c²
136 = c² | : √
c = 17√4
odp: Długość boku to 17√4.

Zadanie 4
a² = 7² - 3√2²
............. dalej niestety nie wiem

Zadanie 5
24 : 2 = 12
a² = 13² - 12²
a² = 169 - 144
a² = 25 | : √
a = 5
odp: Długość drugiej przekątnej to 5.