Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T10:40:13+01:00
Giełda – to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których są sprzedawane ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji.

Współczesne giełdy poddane są regulacji i kontroli ze strony państwa, które udziela koncesji na ich działanie i określa sposoby ich nadzorowania.

Statut i regulamin działania określają cel giełdy, prawa i obowiązki członków, organizacje władz, warunki i technikę zawierania transakcji, formy rozstrzygania sporów i reklamacji.

1 1 1
2010-03-21T10:44:46+01:00
Giełda to miejsce spotkan firm potrzebujących nowego kapitałuz inwestorami mający ten kapitał i szukjącymi najlepszych okazji do jego ulokowania. W gospodarce mamy do czynienia m.in. z giełdami towarowymi. Najczęściej handluje się tam towarami rolno-spożywczymi i podstawowymi surowcami, jak ropa czy miedź. Ale najczęściej pod pojęciem giełdy rozumie się giełdy papierów wartościowych.
Najsławniejsze z nich - jak New York Stock Exchange, w skrócie NYSE, czy London Stock Exchange (LSE) – są prawdziwymi centrami finansowymi świata, a Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ma ambicję stania się centrum finansowym Europy Środkowej i Wschodniej.


to zalerzy o jaką giełde masz na mysli powyrzej napisałam ci jakie są gieldy i jakie prosperują najlepiej na świecie.

mam nadzierje ze pomogłam


magdas
1 1 1