Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T18:10:21+01:00
1.What did you do last weekend? Co robiłaś w tamtym tygodniu?
I did my homework. - Odrabiałam lekcje.
2.Where did you go? Gdzie byłaś?
I went in church. Ja byłam w kościele.
3.Did you go out? Czy wychodziłaś z domu?
Yes, I did. Tak, wychodziłam.
4.Who did you see? Kogo widziałaś?
I saw my grandmother. Ja widziałam moją babcię.
5.What time you got up? O której godzienie wstawałaś?
I got up at 8 am. Wstawałam o 8 rano.
6.What programmes did you watch? Jakie programy oglądałaś?
I watched many comedy. Oglądałam dużo komedii.

4 5 4
2009-10-27T20:49:47+01:00
1.What did you do last weekend? Co robiłaś w tamtym tygodniu?
I did my homework. - Odrabiałam lekcje.
2.Where did you go? Gdzie byłaś?
I went in shop. Ja byłam w sklepie.
3.Did you go out? Czy wychodziłaś z domu?
Yes, I did. Tak, wychodziłam.
4.Who did you see? Kogo widziałaś?
I saw my boyfriend. Ja widziałam mojego chłopaka.
5.What time you got up? O której godzienie wstawałaś?
I got up at 8 am. Wstawałam o 8 rano.
6.What programmes did you watch? Jakie programy oglądałaś?
I watched many horror. Oglądałam dużo horrory.
2 3 2