Odpowiedzi

2010-03-21T09:17:16+01:00
Święto Niepodległości – polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, "dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego"w 1918 po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w 1989. Jest dniem wolnym od pracy.

7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną.
10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy
11 listopada 1918
12 listopada 1918 - Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję stworzenia rządu narodowego.
19 listopada 1918 – wojska niemieckie zakończyły wycofywanie się z Królestwa Polskiego.
22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego. Józef Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.
27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu.