Proszę o wypisanie środków stylistycznych w wierszu poniżej i żeby był epitet i epitet metaforyczny.

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie,
Perły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody,
Miejsca wysokie,
Władze szerokie
Dobre są, ale -
Gdy zdrowie w cale.
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klejnocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie
Ulubuj sobie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T09:30:46+01:00
Epitet metaforyczny:"szlachetne zdrowie","władze szerokie"
epitet:"klejnocie drogi","dom ubogi"
wyliczenia:"Ani lepszego,Ani droższego;"