Odpowiedzi

2010-03-21T13:14:52+01:00
Życiorys to możesz nawet z Encyklopedii wybrać najważniejsze rzeczy z jego życia. a co do podania, to ja kserowałam z takiego małego brązowego katechizmu pt: "KU POGŁĘBIONEJ WIERZE" na ostatniej stronie, jak chcesz moge ci napisać co tam było:


ZGŁOSZENIE DO BIERZMOWANIA

Ja,
............................. ....................................
proszę o wpisanie mnie * na listę kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Postanawiam pilnie uczestniczyć w katechezach * i we wszystkich spotkaniach duszpasterskich. Przez comiesięczne przestępowanie do sakramentu pokuty * i często Komunie świętą * pragnę pogłębiać swoją przyjaźń z Chrystusem * i otwierać się na działanie Ducha Świętego.

Proszę też tutaj zebranych o modlitwę, * abym nie uległ(a) pokusom świata, * lecz wytrwale szedł drogą Jezusa z Nazaretu.Własnoręcznym podpisem przyjmuję i potwierdzam tę deklarację............................. ...........................
podpis kandydata podpis rodziców........................., dnia ..............
2010-03-21T13:17:45+01:00
W internecie napisz podanie na bierzmowanie i tam wszystko ci się wyświetli wiem bo sama tak robiłam