Byłabym wdzięczna, gdyby ktoś napisał mi wszystko o czasie Past Simple. Kiedy się go używa, czym się charakteryzuje, jak się go tworzy, itp. Najlepiej własnymi słowami. Na każdej stronie piszą coś innego, a ja mam jutro egzaminy i bardzo mi zależy. Dzięki z góry

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T09:41:16+01:00
W pytaniach z czasownikiem be ten czasownik znajduje się przed podmiotem:
Are you anglish

Formę przeczace tworzymy dodając not.

Pełnych form używamy w krótkich odpowiedziać twierdzących , a form skróconych - w krótkich odpowiedziach przeczących
yes she is no she isn't

czasu present simple używamy do opisu stanów, czy6nności rutynowych , rozkłady jazdy, planu akcji i czynności regurulnie się powtarzajacych: np.
I go to the movies on saturdays

Czasu present smple używamy do opisu czynności wykonywanych w ramach odobiązkow zawodowych.

czasownik w czasie present simple nie zmienia formy podstawionej w zdaniu twierdzacym - z wyjątkiem 3.os l poj. po zaimkach he she it

pytania w czasie present simple do/does + podmiot + czasownik w formie podstawowej :
np:
does she like computers?

no to jest wszystko dobrze bo przepisałam z książki i z zeszytu licze na naj
1 5 1