Uzupelnij zdania:

Przecinek stawiamy miedzy jednakowymi czesciami zdania jezeli .......................... ..................................

Przecinka nie stawiamy miedzy jednakowymi czesciami zdania jezeli ...................... ..........................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T09:45:00+01:00
Przecinek stawiamy miedzy jednakowymi czesciami zdania jezeli ...........kreśleniem stopnia pokrewieństwa a imieniem ... Czy po ciągu wyliczeń, jeśli nie kończą one zdania, stawiamy przecinek? .... w części nadrzędnej i, następującego po przecinku, zdania przydawkowego w części .................. ..................................

2Przecinka nie stawiamy miedzy jednakowymi czesciami zdania jezeli ...................... ..........................

Spójniki łączne i rozłączne występują między strukturalnie jednakowymi ... Jeśli zdanie złożone łączy spójnik z towarzyszącą mu inną częścią mowy lub, ... Uzasadnienie jest następujące: jeżeli spójnik niż (także z partykułą: niżby) ...