Odpowiedzi

2010-03-21T10:58:56+01:00
Góry powstały przez zdążanie się płyt tektonicznych które działając na siebie w miejscu stykania się wypiętrzyły się i powstały góry
1 5 1
2010-03-21T11:11:32+01:00
Teoria tektoniki mówi, że litosfera która składa się z płyt tektonicznych (oceanicznych i kontynentalnych) przemieszczają się względem siebie prawdopodobnie przez prądy konwekcyjne występujące w płaszczu ziemi. Te płyty tektoniczne mogą się zbliżać do siebie (granica zbieżna), oddalać się od siebie (granica rozbieżna), bądź też ocierać się o siebie (granica przesuwcza). W momencie zbliżania się do siebie powstawać mogą właśnie góry, a dokładniej góry fałdowe.
Te góry mogą powstać w momencie gdy dochodzi do zderzenia łuku wysp z pytą kontynentalną, występuje tam strefa subdukcji dochodzi tam do deformacji i wypiętrzenia osadów zalegających w basenie morskim, bądź gdy dochodzi do zderzenia dwóch płyt kontynentalnych, tam subdukcja nie jest możliwa, występuja olbrzymi naprężenia, dochodzi do wypiętrzenia, alby gdy dochodzi do aktywizacji dwóch płyt kontynentalnych. Ogólnie mówiąc gdy płyty się zderzają ze sobą dochodzi do deformacji i wypiętrzenia osadów.
2 5 2