Odpowiedzi

2010-03-21T09:56:06+01:00
Hydrosfera – sfera życia

Hydrosfera to wodna powłoka Ziemi.

Całkowita objętość wód na Ziemi szacowana jest na 1 390 000 000 km3

Z czego we wszechoceanie znajduje się 96,5 % objętości całej hydrosfery. Wody podziemne oraz lądolody i lodowce stanowią 3,4 % zasobów hydrosfery. W rzekach, jeziorach, bagnach i biosferze znajduje się 0,5 % objętości całej hydrosfery.