Rozwiąż krzyżówkę

1. Wyniesienie na oltarze (11 liter)
2. Tak filozofowie nazywaja Boga (7 liter)
3. Rodzaj pisma papieskiego (9 liter)
5. Powtórne przyjście Chrystusa w chwale (7 liter)
6. Słowa i wydarzenia przez ktore Bóg daje się poznac człowiekowi (2 słowa, pierwsze 10 liter, drugie 4)
7. Jedna z ksiąg Pisma św., której autorem jest św, Jan (10 liter)
8. Prymas polski ( 5 liter)
9. Opieka Boża nad światem (2 słowa, pierwsze 10 liter, drugie 4)
11. Nakrycie głowy księdza (5 liter)
13. Sprzeciwienie się woli Bożej (6 liter)
14. Jeden z polskich świętych, kanonizowany przez Jana Pawła II w Krośnie w 1997 r. (3 słowa, pierwsze 3 litery, drugie 1, trzecie 5)
18. Ojciec najswiętszej marii panny (7 liter)
20. Określenie kościoła z listów św. Pawła (2 slowa, pierwsze 5, drugie 9 liter)
21. Narzeczony królowej jadwigi (7 liter)
25. Jedna z cnót Boskich (6 liter)

Pominełam kilka, które umiałam sama zrobic, porszę żeby odpowiedzi były podawane z numerkiem i zwracajcie uwagę na ilosc liter ;D

2

Odpowiedzi

2010-03-21T10:11:43+01:00
1. exaltation
2.Timaios
3.encykliki
5.zmartwychwstanie
7.Apokalipsa
8.Henryk Muszyński albo Glemp
9.Opatrznośc Boża
11.mitra
13.grzech
14.Jan z Dukli
18.Abraham
20.---
21.Wilhelm Habsburg
25.Miłość
2010-03-21T11:08:36+01:00
1.Exaltation
2.Timaios
3.Encykliki
5.Zmartwychwstanie
7.Apokalipsa
8.Henryk Muszyński albo Glemp
9.Opatrznośc Boża
11.Mitra
13.Grzech
14.Jan z Dukli
18.Abraham
20. tego nie wiem
21.Wilhelm Habsburg
25.Miłość