Prosze o przetłumaczenie:
В пентре Санкт-Петербурга находится Дворцовая площадь. Наэвание площади свяэано с Эимним дворцом. Петербуржцы очень любят эту площадь. С площадью свяэаны многие историческ ие события. Экскурсоводы посвящают этои площади много времени. Нельэя быть в Петербурге и не слышать об этои площади.
Jak najszybciej..

1

Odpowiedzi

2010-03-21T10:09:39+01:00
Petersburgu w Pentre placu Palace. svyaeano obszarze Naevanie z pałacu Eimnim. Petersburga są bardzo lubił tej dziedzinie. O powierzchni wielu wydarzeń historycznych s svyaeany. Przewodniki poświęcić tej dziedzinie opisie dłuższy czas. Neleya się w Petersburgu i nie słyszeć o tej dziedzinie howto.
Jakoś tak:)