Odpowiedzi

2010-03-21T10:13:23+01:00
Punkty
a=(1,2)
b=(-1,-1)
c=(5,2)
sa wierzcholkami trojkata. napisz rownanie prostej zawierajacej wysokosc tego trojkata poprowadzoną z wierzcholka A.

a=(1,2)

bok bc
b=(-1,-1) i c=(5,2)

y=ax+b
-1=-a+b /*(-1)
2=5a+b

1=a-b
2=5a+b
------------
3=6a
a=1/2
b=-1/2

y=1/2x-1/2

wysokośc zawarta jest w prostej prostopadłej, więc:

y=-2x+b
i przechodzi przez a=(1,2)

2=-2+b
b=4

szukana prosta: y=-2x+4