Odpowiedzi

2010-03-21T10:19:16+01:00
Sprawdz, czy proste o rownaniach 6x-y-2=0, 2x-y+4=0, x+y=0 przecinaja sie w jednym punkcie.

6x-y-2=0
2x-y+4=0→y=2x+4
x+y=0

y=2x+4
x+y=0

x+2x+4=0
3x=-4
x=-4/3
y=4/3

punkt wspólny y=2x+4 i x+y=0 to (-4,3;4/3)

6x-y-2=0
6(-4/3)-4/3-2=-4-4/3-2≠0
nie mają punktu wspólnego
8 4 8