1 wartosc liczbowa wyrazenia 1000a+ 100b + c dla a =2 b = 7 c = 3
A. 273 B 2730 C. 2703 D.1273
2 wartoscia liczbowa wyrazenia 2 x - (x²-5) dla x = -2
A . -13 B. -3 C. 5 D.-5
3. ktore z podanych wyrazen algebraicznych przyjmuje dla x = 5 i y = ½ wrtosc rrozna od 10 ?
A. ½(5x - 10 y ) B. 2x -2y +1 C. ½x+ 15y -5 D. ⁴/₉(x-y)²+1
4 . ktore z podanych wyrazen przyjmuje wartosc ujemna dla x = 274 ?
A. (x - 174 )(x+350) B. (128 -x)² C. x(138-x) D.2x- ( x - 159 )
PROSZE O PODANIE DZIAŁAN ZA TO DAM NAJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T10:29:47+01:00
Zad1
1000a+ 100b + c
1000*2+100*7+3=2000+700+3=2703
odp.C

zad2
2 x - (x²-5)
2*(-2)-((-2²)-5)=-4-(4-5)=-4-(-1)=4+1=5
odp.C

zad3 x = 5 i y = ½
spr. A
½(5x - 10 y )=½(5*5-10*½)=½(25-5)=½*20=10 ----->nie
spr.B
2x -2y +1=2*5-2*½+1=10-1+1=9+1=10 ----->nie
spr C
½x+ 15y -5=½*5+15*½-5=2,5+7,5-5=10-5=5 ---->tak
spr.D
⁴/₉(x-y)²+1=⁴/₉*(5-½)²+1=⁴/₉*4½²+1=⁴/₉=⁴/₉* 20 i 1/4 +1= 20 i 1/9 +1=21 1/9 ---->tak
Odp C i D