W probówce znajdował się roztwór azotanu (V) srebra(I). Dodanie do niego kwasu solnego spowadowało wytrącenie się białego serowatego osadu, króry ciemniał na powietrzu.
Napisz równanie reakcji azotanu(V)srebra(I) z kwasem solnym w formie cząsteczkowej i jonowej.

1

Odpowiedzi

2010-03-21T10:56:23+01:00
AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3
Ag+ + NO3- + H+ + Cl- = AgCl + H+ + NO3-
Ag+ + Cl- = AgCl