1.Uzupelnij rownania reakcjii zaznacz "|" sole trudno rozpuszczalne.Napisz rownania reakcji w postaci jonowej i skroconej jonowej.

Ogolny zapis przebiegu reakcji:
sol1 + sol2 = sol3 "|" + sol4
a) ZnBr2+Na2S-------........+.......
b)AgNO3+K3PO4-----.........+......
c)NiCL2+MgSO3------........+......

2.Uzupelnij czasteczkowe rownania reakcji otrzymywania soli podana metoda.Napisz te rownania w postaci jonowej i skroconej jonowej.

sol1 + kwas1 = sol2"|" + kwas2
a)Pb(NO3)2 + HCL-----.......+.......
b)......+........ -----CuS"|" + HCL
c)FeCL3 + H3PO4-------......+........

"|"- oznacza osad-czyli strzalka w dol.

2

Odpowiedzi

2013-07-03T11:40:11+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

a) ZnBr2 + Na2S ---> ZnS + 2NaBr

Zn(2+) + 2Br(-) + 2Na(+) + S(2-) ---> ZnS + 2Na(+) + 2Br(-)

Zn(2+) + S(2-) ---> ZnS

 

b) 3AgNO3 + K3PO4 ---> Ag3PO4 + 3KNO3

3Ag(+) + 3NO3(-) + 3K(+) + PO4(3-) ---> Ag3PO4 + 3K(+) + 3NO3(-)

3Ag(+) + PO4(3-) ---> Ag3PO4

 

c) NiCl2 + MgSO3 ---> NiSO3 + MgCl2

Ni(2+) + 2Cl(-) + Mg(2+) + SO3(2-) ---> NiSO3 + Mg(2+) + 2Cl(-)

Ni(2+) + SO3(2-) ---> NiSO3

 

2)

a) Pb(NO3)2 + 2HCl ---> PbCl2 + 2HNO3

Pb(2+) + NO3(2-) + 2H(+) + 2Cl(-) ---> PbCl2 + 2H(+) + 2NO3(-)

Pb(2+) + 2Cl(-) ---> PbCl2 

 

b) CuCl2 + H2S ---> CuS + 2HCl

Cu(2+) + 2Cl(-) + 2H(+) + S(2-) ---> CuS + 2H(+) + 2Cl(-)

Cu(2+) + S(2-) ---> CuS

 

c) FeCl3 + H3PO4 ---> FePO4 + 3HCl

Fe(3+) + 3Cl(-) + 3H(+) + PO4(3-) ---> FePO4 + 3H(+) + 3Cl(-)

Fe(3+) + PO4(3-) ---> FePO4 

1 5 1
2013-07-03T11:52:55+02:00

 

ZnBr₂ + Na₂S --> ZnS| + 2NaBr

Zn²⁺ + 2Br⁻ + 2Na⁺ + S²⁻ --> ZnS| + 2Na⁺ + 2Br⁻

Zn²⁺ + S²⁻ --> ZnS|

 

3AgNO₃ + K₃PO₄ --> Ag₃PO₄| + 3KNO₃

3Ag⁺ + 3NO₃⁻ + 3K⁺ + PO₄³⁻ --> Ag₃PO₄| + 3K⁺ + 3NO₃⁻

3Ag⁺ + PO₄³⁻ --> Ag₃PO₄|

 

NiCl₂ + MgSO₃ --> NiSO₃| + MgCl₂

Ni²⁺ + 2Cl⁻ + Mg²⁺ + SO₃²⁻ --> NiSO₃| + Mg²⁺ + 2Cl⁻

Ni²⁺ + SO₃²⁻ --> NiSO₃|

 

Pb(NO₃)₂ + 2HCl --> PbCl₂| + 2HNO₃

Pb²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ --> PbCl₂| + 2H⁺ + 2NO₃⁻

Pb²⁺ + 2Cl⁻ --> PbCl₂|

 

CuCl₂ + H₂S --> CuS| + 2HCl

Cu²⁺ + 2Cl⁻ + 2H⁺ + S²⁻ --> CuS| + 2H⁺ + 2Cl⁻

Cu²⁺ + S²⁻ --> CuS|

 

FeCl₃ + H₃PO₄ --> FePO₄| + 3HCl

Fe³⁺ + 3Cl⁻ + 3H⁺ + PO₄³⁻ --> FePO₄| + 3H⁺ + 3Cl⁻

Fe³⁺ + PO₄³⁻ --> FePO₄|

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores

 

Pozdrawiam :)