Do porcelanowej filiżnaki o masie 100 g, znajdującej się w pokoju, gdzie temperatura powietrza wynosi 20 stopni Celcjusza, wlano 200 g wrządku (100 stopni C). Temperatura wody i filiżanki ustaliła się na 93 stopnie C. Ile wynosi w przybliżeniu ciepło własciwe porcelany?

1

Odpowiedzi

2010-03-21T11:17:29+01:00
ciepło pobrane przez szklankę = ciepło oddane przez wodę
m1*cw1*Δt1=m2*cw2*Δt2
m1=0,1 kg
cw1=? - szukane ciepło właściwe
Δt1=93-20=73
m2=0,2 kg
cw2 = 4200 - ciepło właściwe wody
Δt2=100-93=7
0,1*cw1*73 = 0,2*4200*7
7,3 *cw1 = 5880
cw1=5880/7,3 = 805,5 J/kg C
* oznacza razy