Odpowiedzi

2010-03-21T11:04:03+01:00
Kiedy byłem dzieckiem, nie było na miejscu piękna kocham Przebywanie w. Wiem, że to jest dość dziwne i nietypowe, ale moje ulubione miejsce w piwnicy domu babci. Mieszkała w małej miejscowości z pięknymi łąkami i lasami, ale w piwnicy była oazą spokoju rustykalnym, gdzie można do tego, co chciałem. W piwnicy był dość duży i ciemny Ponieważ nie było okien. Moja babcia dała mi lampę naftową. Pamiętam, że była prawdziwa magia maszyny. Moja wyobraźnia jest Pozwól mi być Kopciuszkiem lub Czerwony Kapturek i nigdy nie czułem się znudzony. Rzadko grał ktoś ze mną, ale nie pamięta tego. Wszystko było tam tajemnicze i ciekawe. Kocham siedzieć w bujanym fotelu i czytać bajki. Jeśli nie zrobiłem tego wtedy, nie stałby się bookwarm. Znalazłem wiele książek w klatce piersiowej dziadków pamiątki i ubrania życia. Można sobie wyobrazić, co skarb dla dziecka było. Również było wiele rzeczy, meble, obrazy Comma zachęcał mnie do gry, albo. Moja babcia była martwi bo wolałem spędzania czasu w miejscu zacienionym i zimno jej sad ciepło i słonecznie. Często nalegała na moje wyjście, ale uciszyć ją w dół. Kochałem to miejsce nawet jeśli ludzie myśleli, że to brudne i nieprzyjemne dziury. Wiem, że nigdy nie zapomnę wspaniałego miejsca z dzieciństwa.

When I was a child, there was a beauty spot I loved spending time in. I know it is quite strange and unusual but my favourite place was a basement in my grandma’s house. She lived in a small village with beautiful meadows and forests but the cellar was the oasis of rustic peace, where I could do whatever I wanted.
The basement was quite big and dark because there were no windows. My granny gave me a paraffin lamp. I remember that it was a real magic machine. My imagination let me to be a Cinderella or a Little Red Riding Hood and I never felt bored. Seldom did someone play with me but I did not mind it. Everything was mysterious and interesting there. I loved to sit in a rocking chair and read fairytales. If I had not done this then, I would not have become a bookwarm. I found many of books in my grandparents’ chest full of souvenirs and old clothes. You can imagine what treasure for a child it was. There were also a lot of things, furniture, pictures which encouraged me to play, either.
My granny was worried because I prefered spending time in a cold and shady place to her warm and sunny orchard. She often insisted on my going out but I quietened her down. I loved that place even though people thought it was a dirty and unpleasant hole. I know I will never forget my wonderful place of childhood.
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T11:55:35+01:00
My favourite place is a small place over the river. This place is very important too me bicuse I spend a lot of moment there when I'll was a child. Always when I'm saddening I'm siting in big rock and hearing buzzing water. When I'm there I feeling soo safe. Green grass there it appears it always green, whole year. White sand under my foot is cold but pleasue. Under mu had is a bridge when car arriwed there is a sound like a bridge was to collapse. I'll thing I coming there for long years.

Tłumaczenie ;)
Moje ulubione miejsce to małe miejsce nad rzeką. To miejsce jest bardzo ważne dla mnie ponieważ spędziłam tam wiele momętów z życia kiedy byłam dzieckiem. Zawsze ( często ) gdy jestem smutna siadam na dużej skale i słucham szumu wody. Gdy tam jestem czuje się bezpieczna. Zielona trawa tam wydaje się być zawsze zielona, cały rok. Biay piasek pod moimi stopami jest zimny ale przyjemny. Nad moją głową jest most kiedy auta przejeżdzają nim ma się wrażenie jakby most miał się zawalić. Myślę że będe przchodzić tam jeszcze przez wiele długich lat.
P.S błędów nie powinno być bo spr ze słownikiem ;)
16 3 16