Odpowiedzi

2010-03-21T10:56:55+01:00
Rownanie prostopadle do tej prostej to
y=-⅕x+b
Podstawiamy punkt P(5,1)
1=-⅕×5+b
1=-1+b
b=2
Czyli rownanie prostopadle do danego rownania i przechodzace przez punkt P tp
y=-⅕x+2
2 5 2
2010-03-21T10:58:45+01:00
Mamy daną prostą y = 5x+7, P(5,1)
Obliczamy współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej
{iloczyn współczynników kierunkowych jest równy -1}
5*a = -1, stąd a = -⅕
więc wzór prostej prostopadłej do prostej y= 5x +7
i przechodzącej przez punkt P= (5,1) ma postać:
y = -⅕x + b
teraz wyznaczamy współczynnik b prostej prostopadłej przechodzącej przez punkt P= (5,1)
{wstawiamy za x = 5, a za y= 1}:
1= -⅕*5+ b
b= 1+ 1 = 2
czyli y= -⅕x + 2
Odp. Tą prostą jest prosta y= -⅕x + 2.
8 4 8