Przeczytaj uważnie tekst (fragment listu Sobieskiego) następnie odtwórz na jego podstawie ideał mężczyzny stanu szlacheckiego.

(...)mój synu najmilszy, do ciebie ten............. Królowi polskiemu, swemu wiernie służ i Rzeczpospolitej ojczyźnie swej; dla dobra króla pana swego dla dobra Rzeczpospolitej krwie i dobra nie żałuj. młodsze lata swe nauki poleruj nie daj się nikomu w młodości twojej od tego odwodzić. Historyki koniecznie czytaj. Gdy do męskiego wieku będziesz przechodzić, rycerskie ćwiczenie jest szlachcicowi najprzystojniejsze, tym się paraj(...). A jeśliby cię potrzeba jaka Rzeczpospolitej podała, nie zostawiaj sam na zad (...). Abyś i też umiał przy tym, nie osobliwszego (zaszczytniejszego) spotkać cię nie może. I poganie tak rozumieli, że śmierć dla ojczyzny słodka(...).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T11:06:46+01:00
Ideał mężczyzny stanu szlacheckiego:
- wierny Królowi i RP
- gotowy poświęcić zdrowie i życie dla Króla i RP
- wykształcony (przykłada wagę do nauki)
- zna historię
- dorastając ma poświęcić się ćwiczeniom, by zostać szlachcicem
- śmierć dla ojczyzny, ma być dla niego powodem do dumy, nie może się przed nią wahać.
3 5 3