Obwód prostokąta jest równy 108 cm.Oblicz pole,wiedząc ,że jeden bok jest 3,5 razy dłuższy pd drugiego boku.Wykonaj rysunek pomocniczy.

Suma długości przekątnych rombu jest równa 60 dm.Oblicz pole rombu ,wiedząc ,że jedna przekątna jest połową drugiej

Pole prostokąta jest równe 60 m2 a długość jego boków są liczbami naturalnymi .Ile różnych prostokątów o powyższych własnościach potrafisz narysować ? podaj długość ich boków

prostokąt o mymiarach 4 cm i 2,5 cm jest planem działki budowlanej w skali 1:1000
a)oblicz pole tej działki
b)ile metrów bieżącej siatki potrzeba na ogrodzenie tej działki jeżeli na działce jest brama o szerokości 2m i dwie furtki o szerokości 1m każda ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T11:25:07+01:00
Zad to pierwsze
x-krótszy bok
3,5x-dłuższy bok
2*x+2*3,5x=108
2x+7x=108
9x=108/:9
x=12
3,5x=42

spr.
2*12+2*3,5*12=108
24+84=108
108=108

o rombie
Prombu= d₁*d₂ : ½

60-przekątne po dodaniu
20 i 40 przekątne bo tylko te mogą być bo jedna przekątna jest połową drugiej czyli d₁=20 jest połową d₂=40
P=20*40:½
P=400
1 5 1