Przesuwając się z Cejlonu wzdłuż 80 E, kierunku północy mijamy kolejno :
a.Wyżynę Dekanu
b.Nizinę Gangesu
c.Himalaje
d.Podgórze Karpackie
e.Nizinę Zachodniosyberyjską
Podaj nazwę typu gleby dominującej w każdym z wymienionych obszarów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T11:23:33+01:00
A) czerwonoziemy, żółtoziemy i lateryty