Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T11:49:24+01:00
1/141
1b, 2c, 3a, 4c, 5a, 6a, 7a, 8c, 9a, 10a
2/141
1-who, 2-a, 3-what, 4-are, 5-is, 6-an, 7-he, 8-am, 9-is, 10-are
1/143
1b, 2c, 3a, 4b, 5b, 6b, 7c, 8a, 9b, 10b
2/143
1this, 2they, 3are, 4are, 5is, 6boxes, 7isn't, 8you, 9those, 10is
1/145
1a, 2b3c, 4b, 5b, 6b, 7b, 8a, 9a, 10a
2/145
1have, 2yours, 3can, 4are, 5her
3/145
1her, 2children's, 3have, 4is, 5of
1/147
1a, 2b, 3c, 4b, 5a, 6c, 7c, 8a, 9b, 10a
2/147
1do, 2has, 3in, 4at, 5can
3/147
1on, 2in, 3usually go, 4who's, 5old man
1/149
1b, 2b, 3a, 4c, 5b, 6c, 7b, 8a, 9b, 10a,
2/149
1do...go, 2are...working, 3doesn't like, 4catches, 5are studing
3/149
1too, 2is, 3does, 4many, 5in
1 5 1