Zapowiedź w Starym Testamencie
-Rdz 3,14 - 25
-Mi 5,1
-Jon 2,1
-Lb 21, 6- 9
-Ps 22,19
-Ps 8,3
Spełnienie w Nowym Testamenci
- tk 2,7
- Łk 2,4 - 7
- Mt 28,5 - 6
- Mk 15,25 ; Js 28-29
-Mt 27,35
-Mt 21,9
To jest właśnie tabela trzeba poszukać tego w piśmie świetym i napisać porównania np. Rdz 3,14 - 25 do tk 2,7.
Proszę o Pomoc

1

Odpowiedzi

2009-10-28T13:17:22+01:00
Rdz 3,14 - 25 tk 2,7
Mi 5,1 Mk 15,25 ; Js 28-29
Jon 2,1 Mt 28,5 - 6
Lb 21, 6- 9 Mt 27,35
Ps 22,19 Mt 21,9
Ps 8,3 Łk 2,4 - 7