Wykorzystując pierwsze prawo Mendla, podaj prawdopodobieństwo wystąpienia u potomstwa grupy krwi AB. Załóż, że ich matka ma grupę krwi A i jest homozygotą pod względem cechy, natomiast ojciec ma grupę krwi B i jest pod względem tej cechy heterozygotą.
Zapis przedstaw w postaci odpowiedniej krzyżówki genetycznej.

odpowiedzi do 26.03br
po czasie - uznane jako spam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T11:16:22+01:00
Genotyp matki: AA
Genotyp ojca: Bi

Gamety od matki: A
gamety od ojca: B, i

F1 (pokolenie 1): AB, Ai

Odp: w 50% dziecko będzie miało grupę AB, a w pozostałych 50% grupę A.