Odpowiedzi

2010-03-21T11:06:07+01:00
Przekątna sześcianu - a√3, gdzie a to krawędź

a√3 = 5√3 |:√3
a = 5

czyli krawędź sześcianu ma 5m


V (objętość) = a³ (a to krawędź)

V = (5m)³ = 5m*5m*5m = 125m³
2010-03-21T11:08:48+01:00
Przekatna kwadratu
d1=a√2
d²=a²+d1²=3a²
d=a√3
DANE
d=5√3
a√3=5√3
a=5
V=a³=5³=125m³

ODP
V=125m³

Pozdr
2010-03-21T11:32:41+01:00
Długość przekątnej sześcianu wynosi 5 pierwiastek z 3m.Oblicz objętość tego sześcianu.

Wzór na przekątną sześcianu
D=a√3

wyprowadźmy go

najpierw liczymy przekątną podstawy:

d²=a²+a²
d²=2a²
d=a√2

D²=a²+d²
D²=a²+2a²
D²=3a²
D=a√3

D=5√3 m
a√3=5√3 /:√3
a=5 m

aaa, jeszcze V

V=a³
V=5³
V=125 m³