Odpowiedzi

2010-03-21T11:19:49+01:00
OECD-Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju
siedziba główna:Paryż
polska wstapiła do OCED w 1996r.
Przynalezność do tej organizacja zwiększa prestiż i wiarygodność Polski w ocenie zachodnich kredytodawców i inwestorów.
-promocja wzrostu gospodarcezgo
- popieranie rozwoju handlu światowego
-koordynacja polityki gospodarczej i wspieranie inwestycji
-poprawa stopy zyciowej obywateli członków tej organizacji
1 5 1