Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T11:39:06+01:00
Pierwszy etap Historii Zbawienia - Czas Starego Testamentu ukazuje nam jak Bóg wybiera pomiędzy wszystkimi ludami ten, który staje się Jego świadkiem- Izrael, Naród Wybrany. Staje się on ludem, który nosi w sobie obietnice dane przez Boga i Jego wyroków. Coraz bardziej będą oni poznawać i kochać Pana Boga i dowiadywać się o Mesjaszu, który ma nadejść, by dokonać obiecanego przez Boga zbawienia.
Drugi etap Historii Zbawienia - Czas Nowego Testamentu rozpoczyna się narodzeniem w Betlejem obiecanego Mesjasza. Poprzez swoje życie, naukę i ofiarę na krzyżu Jezus wypełnił i dotrzymał zapowiedzi i obietnic ze Starego Testamentu. Dokonał dzieła Odkupienia.
Kolejny i ostatni etap Historii Zbawienia - Czas Kościoła rozpoczyna się w dniu zesłania Ducha Świętego na Maryję i Apostołów i trwać będzie do końca czasów, czyli powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, w dniu paruzji. Wtedy bowiem nastąpi Sąd Ostateczny i odnowienie wszystkiego: człowieka, wszystkich ludzi na ziemi i wszechświata. Nastanie wówczas nowe Królestwo Boże, czyli królestwo dobra i prawdy.
Maryja Matka Boża także ma udział w Historii Zbawienia. W jakim znaczeniu ukazuje nam ten etap? Tak więc Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zapowiada los ludzi w przyszłości: zmartwychwstanie, zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem, odnowienie świata oraz panowanie Boga. To przyszłe zwycięstwo przypominane jest przez Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także przez każdą niedzielę, które są pamiątką zmartwychwstania Jezusa.