Napisz,które zdanie jest prawdziwe, a ktore fałszywe.
a) Ciśnienie parcjalne tlenu w pęcherzykach płucnych jest większe niż w ertyrocytach,
b) CO2 przenika na zasadzie dyfuzji ze środowska o niższym jego stężeniu do środowiska o większym stężeniu,
c) Kwas węglowy pod wpływem anhydrazy węglanowej przekształcany jest w CO2 i H2O,
d) Hb(O2)4 to oksyhemoglobina,
e) Hemoglobina transportuje wyłącznie tlen.

Powstający w czasie oddychania CO2 nie jest transportowany we krwi:
a) w 10% jako karbiminohemoglobina,
b) w 85% w postaci jonów wodorowęglanowych,
c) w 5% jako CO2 rozpuszczony w osoczu,
d) w 90% jako nietrwałe połączenie z hemoglobiną

1

Odpowiedzi

2010-03-21T12:15:44+01:00
Zadanie
a ....... Prawda
b........ Fałsz
c........Fałsz
d........Prawda
e.........Fałsz
f ...........Prawda
1 2 1