Zad.1Zredukuj wyrazy podobne i oblicz wartości podanych sum algebraicznych dla x= 1/3 y=9
a) 2x do kwadratu - xy do kwadratu - 5x do kwadratu + 2xy do kwadratu
b) -1/2x do szecianu y - 2/3xy + 1/2x do szescianu y - 1/3xy
Zad.2 Udowodnij że wartość liczbowa poniższego wyrażenia jest taka sama dla każdej liczby x.
(5x-1)-(3x+2)-[1-(1-x)-(-x+2)]
Z góry dzięki!

1

Odpowiedzi

2010-03-21T12:17:05+01:00
2x2-xy2-5x2+2xy2= 2xy2-3x2= 2* (1/3*9) 2- 3* 1/3 2= 2*9 - 3*1/9= 18 - 1/3 = 17 3/3 - 1/3= 17 2/3