1.Czynniki przyspieszające proces rozpuszczania substancji stałych w wodzie.
a.....
b....
c....


2. Posługując się tabelą rozpuszczalności,podkreśl,która z podanych grup soli zawiera wyłącznie związki dobrze rozpuszczalne w wodzie;

A. NaCl,KCl, CaSO₄
B.KCl,KNO₃, CaCO₃
C.KNO₃,CuSO₄,BaSO₄
D.NaCl,KNO₃,CuSO₄

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T11:28:07+01:00
1. Ja w zeszycie od chemii mam :
- temperatura
- mieszanie
- rozdrobnienie substancji
- ilośc rozpuszczalnika
2. D
9 4 9