Odpowiedzi

2010-03-21T11:25:29+01:00
Skorzystaj z tej strony..:) tutaj masz wszystko o gospodarce człowieka w lesie równikowym...:)
http://www.cen.edu.pl/cen_serwis/userfiles/file/link2/las_rownikowy.pdf
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T11:35:44+01:00
Cechy tradycyjnego sposobu Ŝycia mieszkańców wilgotnych
lasów równikowych:
śycie w grupach rozproszonych na duŜym obszarze
Gospodarka oparta głównie na zbieractwie i łowiectwie,
niekiedy uzupełniana uprawą roli na niewielkich obszarach
Tryb Ŝycia społeczności zgodny z rytmem przyrody
Rozsądne wykorzystywanie zasobów przyrodniczych
środowiska

Ze sterfy lasów równikowych pochodzą liczne rośliny
cenne gospodarczo, nie występujące w innych strefach
klimatycznych. Są to między innymi:
- drzewa dostarczające szlachetnego drewna np. mahoń,
palisander, heban
- drzewa kawowe – dostarczające nasiona kawy
- drzewa cynamonowe – jego kora jest źródłem cynamonu
- trzcina cukrowa
- palma bananowa
oraz wiele innych roślin

Na obszarach porośniętych lasami równikowymi
prowadzi się ponadto:
Wydobycie surowców mineralnych np. ropy naftowej
w Nigerii, rud Ŝelaza w Nigerii, złota na Nowej Gwinei, co
wymaga budowy dróg, kolei i osiedli na dziewiczych
terenach
Pozyskiwanie drewna mniej szlachetnego na opał
i dla budownictwa, co wydatnie przyczynia się do
zmniejszenia powierzchni lasów tropikalnych
Zakładanie pól uprawnych na wykarczowanych
terenach, co prowadzi do nieodwracalnych zmian
w strukturze gleby

Działalność gospodarcza człowieka niszczy lasy równikowe, czego
następstwem mogą być znaczące dla utrzymania równowagi
klimatycznej naszej planety.


: )) , wybrałam najważniejsze informacje .
4 4 4