Odpowiedzi

2010-03-21T11:27:10+01:00
Żaba trawna -gatunek płaza z rodziny żabowatych. Podobnie jak żaba dalmatyńska (Rana dalmatina), zwana też żabą zwinką, oraz żaba moczarowa (Rana arvalis) należy do tzw. żab brunatnych (jest ich najpospolitszym przedstawicielem żyjącym w Polsce). Ciało żaby trawnej ma długość 7-10 cm. Jest ono wydłużone, krępe, pysk stosunkowo szeroki, ale bardziej zaostrzony niż u żaby wodnej. W okresie godowym (marcu) składa skrzek do wody, a następnie wędruje na wilgotne pola lub do lasów.
2010-03-21T11:30:03+01:00
Żabki żyjące w Polsce

RODZINA: krągłojęzyczne
Kumak nizinny
Kumak górski

RODZINA: grzebiuszkowate
Grzebiuszka ziemna

RODZINA: ropuchowate
Ropucha szara
Ropucha zielona
Ropucha paskówka

RODZINA: Rzekotkowate
Rzekotka drzewna


RODZINA: żabowate
Żaba wodna
Żaba śmieszka
Żaba jeziorkowa
Żaba trawna
Żaba moczarowa
Żaba dalmatyńsk

Opis jednej z nich:

Żaba trawna jest najpospolitszym przedstawicielem żyjących u nas tzw. żab brunatnych. Ogólnym wyglądem przypomina nieco żabę zieloną. Ciało ma wydłużone, krepę, pysk szeroki, lecz ostrzej zakończony. Nogi tylne są długie, mocne, zdolne do wykonywania dalekich skoków. Błony pływne spinające palce tylnych nóg są słabo rozwinięte. Długość ciała dorosłych okazów żyjących w Polsce dochodzi do 10 cm.
Ubarwienie omawianego gatunku jest brunatne, bardzo zmienne. Dzięki dużej ilości chromatoforów ma on ogromną zdolność przystosowywania swego ubarwienia do środowiska. Pod tym względem żabę trawna przewyższa tylko rzekotka. Charakterystyczną cechą żaby trawnej jest obecność ciemnej, brunatnej plamy skroniowej. Skóra żaby trawnej jest zawsze gładka. W okresie godowym podgardle samca przybiera niekiedy barwę bladoniebieską.