Odpowiedzi

2009-10-27T18:28:50+01:00
Różnice:
-Ateny:
a) władze sprawuja krolowie
b) ludzie ubożsi, kobiety i dzieci nie mogą głosować
c) urzędnicy za swoje przewinienia mogą ponieśc karę śmierci
d) nie zawsze jest tu prawo do wolności
e)W radzie mogą zasiadać najwyżej 600 tys. urzedników
- Polska
a) władze sprawuje prezydent
b)Kobiety i wszyscy ludzie moga głosować (zasada pełnoletności- 18 lat)
c)urzędnicy zostaja zawieszeni w obowiązkach lub tracą poparcie ludu
d)rzad ustala liczbę urzedników
e)jest prawo do wolności

Podobieństwa:
- Ateny/Polska

a)ludzie, którzy popadli w dlug tracą swój dobytek
b) jest prawo do głosowania i wyborów
15 3 15
władze w atenach nie sprawowali królowie lecz zgromadzenie ludowe