1.
a) Czy kula o promieniu 7.5 cm zmieści się w pudełku w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 18cm×16cm×14cm?
b) Jaką największą średnicę ma kula, która zmieści się w pudełku o wymiarach 2dm×21cm×134mm?

2.
Piłka tenisowa ma średnicę w granicach od 6,35 cm do 6,67 cm. Oszacuj, jaką wysokość ma pudełko przedstawione na fotografii. Przyjmij, że grubość pokrywki i dna pudełka wynoszą około 3 mm i że w pudełku jest jeszcze około 5 mm luzu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T12:40:58+01:00
1.
a) Czy kula o promieniu 7.5 cm zmieści się w pudełku w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 18cm×16cm×14cm? Nie
b) Jaką największą średnicę ma kula, która zmieści się w pudełku o wymiarach 2dm×21cm×134mm? 13,4cm

2.
Piłka tenisowa ma średnicę w granicach od 6,35 cm do 6,67 cm. Oszacuj, jaką wysokość ma pudełko przedstawione na fotografii. Przyjmij, że grubość pokrywki i dna pudełka wynoszą około 3 mm i że w pudełku jest jeszcze około 5 mm luzu.
6,67cm + 0,05cm 2 x 0,03cm = 6,78cm