1.Sprawdź , czy liczba w kółku spełnia dane równanie :
a)równanie w kółku (2)
0,5x=3x-5
L=0,5*2=1
P=3*2-5=1
L=P
Tak/Nie
b)równanie w kółku (-2)
2(z-7)=3(z-2)Tak/Nie
c)równanie w kółku(4)
2(3x+2)-5x=8Tak/Nie
d)równanie w kółku(-3)
3x-(7-x)=4+xTak/Nie
wytłumaczenie znaków
wytłumacze
L(lewa strona)
P(prawa strona)
*(zastępuje znak razy)

2

Odpowiedzi

2010-03-21T11:32:44+01:00
1.Sprawdź , czy liczba w kółku spełnia dane równanie :
a)równanie w kółku (2)
0,5x=3x-5
L=0,5*2=1
P=3*2-5=1
L=P
Tak

b)równanie w kółku (-2)
2(z-7)=3(z-2)
L=2(-2-7)=2*(-9)=-18
P=3(-2-2)=3*(-4)=-12
L≠P
Nie

c)równanie w kółku(4)
2(3x+2)-5x=8
L=2(3*4+2)-5*4=2(12+2)-20=2*14-20=28-20=8
P=8
L=P
Tak

d)równanie w kółku(-3)
3x-(7-x)=4+x
L=3*(-3)-(7-(-3))=-9-(7+3)=-9-10=-19
P=4+(-3)=4-3=1
L≠P
Nie
170 4 170
2010-03-21T11:37:25+01:00
A) 0,5*2=3*2-5
1=1
L=P

tak

b) 2(-2-7)=3(-2-2)
2*(-9)=3*(-4)
-18=-12

nie

c) 2(3*4+2)-5*4=8
2*14-20=8
28-20=8
8=8
L=P

tak

d) 3*(-3) - (7-(-3))=4+(-3)
-9-10=1
-19=1

nie
41 3 41