Odpowiedzi

2009-04-20T17:25:31+02:00
- udzielaj pomocy damom i dziewicom,
-unikaj zdrady i fałszu,
- nie czyń krzywdy kobiecfie i ni pozwól na to aby ją skrzywdzono,
-okazuj milosierdzie tym którzy o nie proszą,
- nie bierz udziału w walce która nie jest sprawiedliwa
2009-04-20T17:25:36+02:00
Kodeks Rycerza
· człeka wszelakiego szanować;
· miłość w sercu nosić;
· prawdę sercem i usty wyznawać;
· dobra i prawości przed złem i niesprawiedliwością bronić;
· słowu danemu wiernym być;
· zapalczywości nie mieć, gniewu nierozważnym uczynkiem nie wykonywać;
· zważać na dumę rycerską by pychą nie została splamiona;
· nigdy, jako żyw, pleców swoich wrogowi nie ukazywa
· ducha swego i ciało doskonalić, w wierności powołaniu swemu pozostawić;
· ciało swe w sprawności trzymać, być zawsze do broni gotowym;
· majątek swój pomnażać i w należytym porządku trzymać, by godnie w pole wystąpić, gdy zajdzie potrzeba;
· w miłosierdziu swoim hojnym być, w złej przygodzie uczynkiem i majątkiem wspomagać;
· sprzeczek nie miłować;
· ze skłóconymi pojednać się przed słońca zachodem;
· rozkazaniu starszego we wszystkim być posłusznym;
· oczu nie zamykać na grzechy występnych braci, lecz ku ich naprawie podążać;
· nie być winu ponad miarę oddanym, umysł w trzeźwości trzymać;
· do przyzwoitości się wdrażać, słów Złego w zwyczaju nie naśladować;
· oręża pochopnie nie dobywać, w stanie gotowości utrzymywać;
  • MBC
  • Początkujący
2009-04-20T17:25:41+02:00
1. Bądź zawsze oddany Bogu, Ojczyźnie, Panu
2. Nigdy nie bądź tchórzliwy
3. Bądź ambitny i podążaj do celu
4. Przegrane bitwy znoś z honorem
5. Bądź wzorem dla innych
6. Szanuj ludzi wokół siebie
7. Dobro i prawość przed niesprawiedliwością broń
8. Bądź hojny dla ludzi w potrzebie
9. Bądź wierny swym zasadom i ideałom
10. Nie krzywdź słabszych


2009-04-20T17:25:59+02:00
Odeks Rycerza
· człeka wszelakiego szanować;
· miłość w sercu nosić;
· prawdę sercem i usty wyznawać;
· dobra i prawości przed złem i niesprawiedliwością bronić;
· słowu danemu wiernym być;
· zapalczywości nie mieć, gniewu nierozważnym uczynkiem nie wykonywać;
· zważać na dumę rycerską by pychą nie została splamiona;
· nigdy, jako żyw, pleców swoich wrogowi nie ukazywa
· ducha swego i ciało doskonalić, w wierności powołaniu swemu pozostawić;
· ciało swe w sprawności trzymać, być zawsze do broni gotowym;
· majątek swój pomnażać i w należytym porządku trzymać, by godnie w pole wystąpić, gdy zajdzie potrzeba;
· w miłosierdziu swoim hojnym być, w złej przygodzie uczynkiem i majątkiem wspomagać;
· sprzeczek nie miłować;
· ze skłóconymi pojednać się przed słońca zachodem;
· rozkazaniu starszego we wszystkim być posłusznym;
· oczu nie zamykać na grzechy występnych braci, lecz ku ich naprawie podążać;
· nie być winu ponad miarę oddanym, umysł w trzeźwości trzymać;
· do przyzwoitości się wdrażać, słów Złego w zwyczaju nie naśladować;
· oręża pochopnie nie dobywać, w stanie gotowości utrzymywać;