Odpowiedzi

2010-03-21T11:37:00+01:00
Polska uniknęła chrystianizacji ze strony Niemiec, która była bardzo krwawa. Władca Polski był znany jako jeden z władców chrześcijańskich, co dawało mu prestiż. Polska zyskała dostęp do kultury zachodniej, co pozwoliło jej na szybszy rozwój.

Mam nadzieję, że o to chodziło.
2010-03-21T12:00:18+01:00
Polska wprowadzając chrześcijaństwo zyskała status państwa chrześcijańskiego. Od teraz mogła na równi rozmawiać z państwami z zachodu. Nie była postrzegana jako państwo barbarzyńskie. Przyjęcie chrześcijaństwo pomogło również zjednać ze sobą wszystkie plemiona wchodzące w skład RP. Dawniej każde plemię posiadało inne wiary i po połączeniu ich ze sobą nadal były widoczne między nimi różnice. A to nie mogło dobrze służyć krajowi.