Odpowiedzi

2010-03-21T11:40:41+01:00
Dziura ozonowa jest to zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów żywych.
Przyczyną tworzenia się dziury ozonowej jest niszczenie ozonu w atmosferze przez freony.
8 4 8