Odpowiedzi

2010-03-21T11:45:41+01:00
Szwajcaria:
kraj ubogi w surowce mineralne, wydobywa się głównie surowce do produkcji materiałów budowniczych (wapienie, margle) i sól kamienną.
USA:
kraj bogaty w surowce mineralne, wydobywa się na światową skalę węgiel kamienny(2. miejsce na świecie), ropę naftową oraz gaz ziemny(2. miejsc. na św).Prowadzi się również wydobycie rud miedzi, uranu, wanadu, wolframu, siarki (1. miejsce na świecie), fosforytów, soli potasowych i soli kamiennej.


Dla ciekawości:
jak już wyżej wymieniłam w USA występuje znacznie bogatsza baza surowcowa
10 3 10