Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T11:51:29+01:00
1) CH₃COOK + H₂O→ CH₃COOH + KOH
octan potasu + woda→kwas octowy + wodorotlenek potasu
2) CH₃COOH + CH₃OH → CH₃COOCH₃ + H₂O
kwas octowy + metanol → octan metylu + woda