Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T11:48:39+01:00
1. cialo o masie 2,4 tony wzniesione na wysokosc 0,25 km. Oblicz energie potencjalna ciala
m=2,4t=2400kg
h=0,25km=250m
Ep=mgh
Ep≈2400kg*9,81N/kg*250m=5886000J

2. oblicz energie kinetyczna ciala o masie 25 dag, ktore porusza sie z predkoscia 0,75 m/s
m=25dag=0,25kg
v=0,75m/s
Ek=mv²/2
Ek=0,25kg*(0,75m/s)²/2=¼kg × ⁹/₁₆ m²/s² × ½ = ⁹/₁₂₈J = 0,0703125J
1 5 1