1.Oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach
a) a= 6cm b= 3cm c= 9cm
b) a= 6dm b= 60 cm c= 4,2 dm
c) a= 2m b= 0,4 m c= 2,8 m
2. Ile to litrów
a 6dm³
b 301 dm³
c 0,65 dm³
d 3 m³
e ¾ m³
f 1250 cm³
3. Zbiornik w kształcie sześcianu ma krawędź długości 25 dm. Ile litrów wody zmieści się w tym zbiorniku?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T12:23:11+01:00
1.
a)a= 6cm b= 3cm c= 9cm
V=a*b*c
V=6*3*9=162cm³
Pc=2(a*b+b*c+c*a)
Pc= 2(6*3+3*9+9*6)
Pc= 198cm(kwadratowe)

b) a= 6dm b= 60 cm c= 4,2 dm
b=60cm=6dm
V=6*6*4,2=151,2dm³
Pc=2(6*6+6*4,2+4,2*6)=172,8dm(kwadratowych)

c)a= 2m b= 0,4 m c= 2,8 m
V=2*0,4*2,8=2,24m³
Pc= 2(2*0,4+ 0,4*2,8+ 2,8*2)= 15,04m(kwadratowych)

2.
a 6dm³=6l
b 301 dm³=301l
c 0,65 dm³=0,65l

3.
a=25dm
V=a*a*a
V=25*25*25= 15625dm³
15625dm³= 15625l
Odp. W tym zbiorniku zmieści się 15625l wody.
2010-03-21T12:26:33+01:00
1.
a.) V=abc=6×3×9=162cm³
P=2(ab+bc+ac) = 2(6×9+6×3+3×9) = 2(54+18+27) = 2×99=198cm²

b.)60cm=6dm V=6×6×4,2= 151,2dm³
P=2(6×6+6×4,2+4,2×6) = 2×86,4 = 172dm²

c.) 2m=200cm 0,4m= 40cm 2,8m=280cm
V=200cm×40cm×280cm=2240000cm=22400m³
P=2(200×40+40×280+200×280) = 2×75200=150400cm=1504m²

2.
1dm³=1l
a) 6dm³=6l
b)301l
c)0,65l
d) 3m³=3000dm³=3000l
e) 0.75m³ = 0.75l
f) 1250cm³ = 0,01250m³

3.
V=a³= 25³=15625dm³=15625l