Zad 1
wskaż związki miedzy środowiskiem naturalnym a istnieniem polis. co ułatwiło zachowanie niezależności poszczególnych wspólnot obywatelskich.

zad2
czy walka w szyku falangi jest zgodna z przekonaniem Greków o współodpowiedzialności wszystkich obywateli za dobro państwa? uzasadnij swoją odpowiedź.

prosze o odpowiedź!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T18:34:20+01:00
Zad. 1
Warunki naturalne sprzyjające zachowaniu odrębności poszczególnych poleis to przecinające kraj wysokie góry - dzieliły one Grecję na różne enklawy, w których właśnie tworzyły się poleis. Utrudniało to właśnie przenikanie się wzorców politycznych i zjednoczenie.
16 3 16