Odpowiedzi

2009-10-27T18:58:02+01:00
3x kwadrat > 8x+3
3x kwadrat - 8x-3 > 0
delta= b kwadrat + 4*a*c
delta= -8 kwadrat + 4 *3*-3
delta=64-36
delta=28
pierwiastek z delty = pierwiastek z 28

x1 = (8 + pierwiastek z 28):(6)

x2 = (-8 + pierwiastek z 28):(6)
2009-10-27T19:10:47+01:00
3x²>8x+3
3x²-8x-3>0

a=3 b=-8 c=-3
Δ=b²-4ac
Δ=(-8)²-4×3×(-3)
Δ=64+36
Δ=100
√Δ=10

x₁,₂=
-b ± √Δ
= -----------
2a

x₁,₂=
8±10
= ------- = x₁=3 x₂=-1/3
6i pod parabolą zapisz :

×∈(-∞;-1/3) U (3;+∞)