Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T12:02:55+01:00
ZNACZENIE ENZYMÓW W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA TO:
-KATALIZOWANIE (PRZYSPIESZANIE) REAKCJI CHEMICZNYCH;
-DETERMINUJĄ PROCESY BIOCHEMICZNE;
-WIĘKSZOŚCI TO BIAŁKA;
-PRZEKSZTAŁCAJĄ SUBSTRATY I PRODUKCJI REAKCJI;
-NIEKTÓRE POMAGAJĄ W REPLIKACJI DNA;
-POMAGAJĄ W PROCESIE TRAWIENIA;
-AKTYWNOŚĆ ICH ROŚNIE WRAZ ZE WZROSTEM TEMPERATURY, ACZKOLWIEK PRZEKROCZENIE MAKSIMUM TERMALNEGO GROZI SPADKIEM ICH AKTYWNOŚCI;
TERAZ MOŻE BYĆ?
4 3 4
2010-03-21T12:03:59+01:00
Enzymy

· Spełniają funkcję katalizatorów,

· Działają w żywych komórkach

· Białka, produkowane przez żywe komórki,

· Większość to białka złożone,

· Enzym jest aktywny tylko wówczas, gdy oba komponenty są ze sobą połączone,

· Mogą być wielokrotnie wykorzystywane do katalizowania takich samych reakcji, ale JEDEN ENZYM KATALIZUJE JEDNĄ REAKCJĘ!

są niezbędne do każdej przemiany chemicznej i biologicznej


o to chodzi?
3 3 3